Kỹ Thuật Chăn Nuôi Chi Tiết

Quy trình nuôi chim trĩ đỏ khoang cổ trắng

Ngày Đăng : 25/12/2017 - 5:47 PM

CHIM BỐ MẸ SINH SẢN

Máy Ấp 3200 Trứng

Chim Mới Nở 1 Ngày Tuổi

Chim Một Tuần Tuổi

Chim Con 25 Ngày Tuổi

Chim Chuồng Tập Thể 2 Tháng Tuổi

Chim 5 tháng trưởng thành Chuẩn bị xuất chuồng

Chim Xuất Chuồng

 

 

Các tin khác